Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός (σχετικά με το Horizon2020 και το Π.Θ)

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός 

Χρηματοδοτήσεις από τα αφεντικά

Παραγωγή έρευνας για τα αφεντικά

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ξεκινά νέο κύκλο συνεργασίας με το Horizon 2020. Το H2020 χρηματοδοτεί 24 ερευνητικά προγράμματα*, ύψους 7 εκ. ευρώ. Σε πρώτη ανάγνωση τίποτα μεμπτό σε όλα αυτά. Ψάχνοντας το λίγο παραπάνω επικεντρωνόμαστε σε δύο σημεία.

Σημείο νο1. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει υποσχεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 80 δισ. ευρώ στον τομέα της ασφάλειας, εκ των οποίων τα 42.170.000 προορίζονται για την τεχνολογία συνόρων. Δεν ψάχνουμε για φαντάσματα, αλλά δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα αν στο μέλλον το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναβαθμίσει τις έρευνές του και ασχοληθεί με τον έλεγχο και την επιτήρηση στα ευρωπαϊκά σύνορα (πχ έρευνες για θερμικές κάμερες, τεχνολογίες laser κτλ).

Σημείο νο2. Ας αναρωτηθούμε τι σημαίνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να χρηματοδοτεί και να δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα ερευνητικά προγράμματα που γίνονται εντός του πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως αν αυτά παράγουν θάνατο. Από αφελείς μέχρι καριερίστες φοιτητές, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, παράγουν έρευνα για τα αφεντικά και τις επιχειρήσεις τους.

 

*Τμήμα Ιατρικής με το πρόγραμμα PRECIOUS | Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με τα προγράμματα EMIGRATE, PerformFISH, ReN2014-15 | Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με τα προγράμματαHEAT-SHIELD, ICI-THROUGH | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τα προγράμματα ΜΑΖΙ, ChiC, dReDBox, 5G-XHaul, UniServer | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών με τα προγράμματα NOVELOG, Alliance, SIM4NEXUS και Water4Cities | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με το πρόγραμμα MIGRATE, Productive 4.0 | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με το πρόγραμμα HNV- Link | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με το πρόγραμμα RELOCAL | Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής με τα προγράμματα PATHWAYS, CUIDAR | Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης με το πρόγραμμα HETEROPOLITICS | Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με το πρόγραμμα MUSDEWAR.

Περισσότερα για το horizon 2020 αλλά και τις ακαδημαϊκές μπίζνες θα βρείτε στο τροχήλατο στο διάδρομο της αρχιτεκτονικής στο Βόλο…

This entry was posted in Home. Bookmark the permalink.